เครื่องจักรมือสอง Used press Machinery

MACHINE IN STOCK

1. PRESS AIDA 200 TON NC1-20 YEAR 1995

2. PRESS KOMATSI 150 TON OBS-15 YEAR 1995

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 14,100